ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Na podstawie art. 9a ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Szkodliwa konkurencja podatkowa jest stosowana w systemach podatkowych w następujących krajach oraz terytoriach:

1)  Księstwo Andory;

2)  Anguilla — Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

3)  Antigua i Barbuda;

4)  Aruba/Sint-Maarten/Curacao — Terytoria Królestwa Niderlandów;

5)  Wspólnota Bahamów;

6)  Królestwo Bahrajnu;

7)  Barbados;

8)  Belize;

9)  Bermudy — Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

10) Brytyjskie Wyspy Dziewicze — Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

11) Wyspy Cooka — Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;

12) Wspólnota Dominiki;

13) Gibraltar — Terytorium Zamorskie Korony Brytyjskiej;

14) Grenada;

15) Sark — Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej;

16) Hongkong — Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;

17) Kajmany — Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

18) Republika Liberii;

19) Księstwo Liechtensteinu;

20) Makau — Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;

21) Republika Malediwów;

22) Republika Wysp Marshalla;

23) Republika Mauritiusu;

24) Księstwo Monako;

25) Montserrat — Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

26) Republika Nauru;

27) Niue — Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;

28) Republika Panamy;

29) Niezależne Państwo Samoa;

30) Republika Seszeli;

31) Federacja Saint Kitts i Nevis;

32) Saint Lucia;

33) Saint Vincent i Grenadyny;

34) Królestwo Tonga;

35) Turks i Caicos — Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

36) Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych- TerytoriumNieinkorporowane Stanów Zjednoczonych;

37) Republika Vanuatu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 178, poz. 1059, Nr 205, poz. 1202 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 362, 596, 769,1010, 1342,1448 i 1540 oraz z 2013 r. poz. 21.