ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zmiany osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Świnoujściu

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzającym wolnym obszarem celnym w Świnoujściu, ustanowionym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 94, poz. 448), jest „Euro-Terminal” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.