ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych uprawniających do określonych świadczeń niepieniężnych