ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie sposobu zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: