ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

Na podstawie art.89 ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz.U nr 54 poz 535) zarządza sie co następuje: