ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us.ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zarzadza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory:

1) informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. (poz. 853)

Załącznik nr 1

VAT-UE

(PDF)

Załącznik nr 2

VAT-UEK

(PDF)1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).