ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych 2)

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje: