ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych (Dz. U. Nr 182, poz. 1422) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Właściwość miejscową w zakresie wykonywania kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) lp. I otrzymuje brzmienie:


I Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej obszar województwa lubelskiego
1 Naczelnik Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej powiaty: bialski, łukowski, parczewski, radzyński, włodawski oraz miasto Biała Podlaska
2 Naczelnik Urzędu Celnego w Lublinie powiaty: chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki oraz miasta Chełm i Lublin
3 Naczelnik Urzędu Celnego w Zamościu powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, janowski, tomaszowski, zamojski oraz miasto Zamość

b) lp. III otrzymuje brzmienie:


III Dyrektor Izby Celnej w Gdyni

obszar województwa pomorskiego oraz morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morskie porty i przystanie od wschodniej granicy Państwa do południka 16°42’00” długości geograficznej wschodniej, z wyłączeniem wód Zalewu Wiślanego

1 Naczelnik Urzędu Celnego w Gdyni powiaty: kartuski, kościerski, pucki, wejherowski oraz miasta Gdynia i Sopot
2 Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski oraz miasto Gdańsk
3 Naczelnik Urzędu Celnego w Słupsku powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, lęborski, słupski oraz miasto Słupsk

c) w lp. IV pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:


1 Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, mikołowski, gmina Ożarowice z powiatu tarnogórskiego oraz miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy
2 Naczelnik Urzędu Celnego w Rybniku powiaty: gliwicki, gmina Pawłowice z powiatu pszczyńskiego, raciborski, rybnicki, tarnogórski, z wyłączeniem gminy Ożarowice, wodzisławski oraz miasta: Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Zabrze, Żory

d) w lp. VII pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:


1 Naczelnik Urzędu Celnego I w Łodzi powiaty: brzeziński, łaski, łódzki wschodni, pabianicki, rawski, sieradzki, skierniewicki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, części miasta Łódź: część miasta pod nazwą Górna, część miasta pod nazwą Widzew oraz miasto Skierniewice
2 Naczelnik Urzędu Celnego II w Łodzi powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, zgierski oraz części miasta Łódź: część miasta pod nazwą Bałuty, część miasta pod nazwą Polesie i część miasta pod nazwą Śródmieście

e) lp. VIII otrzymuje brzmienie:


VIII Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie obszar województwa warmińsko-mazurskiego oraz wody Zalewu Wiślanego wraz z morskimi portami i przystaniami od wschodniej granicy Państwa
1 Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie powiaty: bartoszycki, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski oraz miasto Olsztyn
2 Naczelnik Urzędu Celnego w Elblągu powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki oraz miasto Elbląg

f) lp. XIII otrzymuje brzmienie:


XIII Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie

obszar województwa zachodniopomorskiego oraz morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morskie porty i przystanie od południka 16°42’00” długości geograficznej wschodniej do zachodniej granicy Państwa

1 Naczelnik Urzędu Celnego w Szczecinie powiaty: policki, choszczeński, goleniowski, gryfiński, kamieński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki oraz miasta Szczecin i Świnoujście
2 Naczelnik Urzędu Celnego w Koszalinie powiaty: białogardzki, drawski, gryficki, kołobrzeski, koszaliński, łobeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki oraz miasto Koszalin

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) lp. 3 otrzymuje brzmienie:


3 Dyrektor Izby Celnej w Gdyni

obszar województwa pomorskiego oraz morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morskie porty i przystanie od wschodniej granicy państwa do południka 16°42’00” długości geograficznej wschodniej, z wyłączeniem wód Zalewu Wiślanego


b) lp. 8 otrzymuje brzmienie:


8 Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie obszar województwa warmińsko-mazurskiego oraz wody Zalewu Wiślanego wraz z morskimi portami i przystaniami od wschodniej granicy Państwa

c) lp. 13 otrzymuje brzmienie:


13 Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie

obszar województwa zachodniopomorskiego oraz morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morskie porty i przystanie od południka 16°42’00” długości geograficznej wschodniej do zachodniej granicy Państwa


4) dodaje się załącznik nr 3 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).