ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie art. 25a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Szkodliwa konkurencja podatkowa jest stosowana w systemach podatkowych w następujących krajach oraz terytoriach:

1) Księstwo Andory;

2) Anguilla — Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

3) Antigua i Barbuda;

4) Aruba — Terytorium Królestwa Niderlandów;

5) Wspólnota Bahamów;

6) Królestwo Bahrajnu;

7) Barbados;

8) Belize;

9) Bermudy — Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

10) Brytyjskie Wyspy Dziewicze — Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

11) Wyspy Cooka — Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;

12) Wspólnota Dominiki;

13) Gibraltar —Terytorium Zamorskie Korony Brytyjskiej;

14) Grenada;

15) Guernsey/Sark/Alderney — Terytoria Zależne Korony Brytyjskiej;

16) Hongkong — Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;

17) Jersey — Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej;

18) Kajmany— Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

19) Republika Liberii;

20) Księstwo Liechtensteinu;

21) Makau — Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;

22) Republika Malediwów;

23) Wyspa Man — Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej;

24) Republika Wysp Marshalla;

25) Republika Mauritiusu;

26) Księstwo Monako;

27) Montserrat — Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

28) Republika Nauru;

29) Antyle Niderlandzkie — Terytorium Królestwa Niderlandów;

30) Niue — Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;

31) Republika Panamy;

32) Niezależne Państwo Samoa;

33) Republika Seszeli;

34) Federacja Sant Christopher i Nevis;

35) Saint Lucia;

36) Saint Vincent i Grenadyny;

37) Królestwo Tonga;

38) Turks i Caicos — Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

39) Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych — Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych;

40) Republika Vanuatu.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 3) .


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732 i Nr 90, poz. 757.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (Dz. U. Nr 115, poz. 1203).