ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego Warszawa im. Fryderyka Chopina

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego Warszawa im. Fryderyka Chopina ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 1992 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie (Dz. U. Nr 80, poz. 407 oraz z 1993 r. Nr 95, poz. 432).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).