ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju

Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co na-stępuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju (Dz. U. Nr 82, poz. 751 i Nr 277, poz. 2749) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w lp. IV:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:


1. Urząd Celny w Katowicach powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, mikołowski, gmina Ożarowice z powiatu tarnogórskiego oraz miasta: Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Tychy
2. Urząd Celny w Gliwicach powiaty: gliwicki, raciborski, rybnicki, tarnogórski z wyłączeniem gminy Ożarowice, wodzisławski, gmina Pawłowice z powiatu pszczyńskiego oraz miasta: Bytom, Gliwice, Jąstrzębie-Zdrój, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Świętochłowice, Zabrze, Żory

b) uchyla się pkt 4,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:


5. Urząd Celny w Bielsku-Białej powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński z wyłączeniem gminy Pawłowice, żywiecki oraz miasta: Bielsko-Biała i Cieszyn

2) w Ip. VIII:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:


1. Urząd Celny w Opolu obszar województwa opolskiego

b) uchyla się pkt 2;

3) w lp. X:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:


2. Urząd Celny w Rzeszowie powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski oraz miasta: Rzeszów i Tarnobrzeg

b) uchyla się pkt 3;

4) w lp. XI:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:


1. Urząd Celny w Zielonej Górze powiaty: krośnieński, nowosolski, wschowski, żagański, żarski, zielonogórski oraz miasto Zielona Góra
2. Urząd Celny w Gorzowie Wielkopolskim powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko--drezdenecki, sulęciński, świebodziński oraz miasto Gorzów Wielkopolski

b) uchyla się pkt 3;

5) w lp. XV:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:


1. Urząd Celny we Wrocławiu powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski oraz miasto Wrocław
2. Urząd Celny w Legnicy powiaty: bolesławiecki, głogowski, górowski, jaworski, legnicki, lubański, lubiński, polkowicki, zgorzelecki, złotoryjski oraz miasto Legnica

b) uchyla się pkt 3,

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:


4. Urząd Celny w Wałbrzychu powiaty: dzierżoniowski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, lwówecki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki oraz miasta: Jelenia Góra i Wałbrzych

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2005 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej —finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).