ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw niektórych obiektów fizjograficznych

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się urzędowe nazwy miejscowości, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zmienia się urzędowe nazwy miejscowości, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Znosi się urzędowe nazwy miejscowości, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się urzędowe nazwy obiektów fizjograficznych:

1) „Czapielówka”(-ki) — sztuczny zbiornik wodny, położony w gminie Czarna Białostocka, w powiecie białostockim, w województwie podlaskim, o następujących współrzędnych geograficznych: 53º18’34” szerokości geograficznej północnej i 23º15’37” długości geograficznej wschodniej;

2) „Wzgórze Świętego Floriana”(-rza Świętego Floriana) — wzgórze, położone w gminie Nagłowice, w powiecie jędrzejowskim, w województwie świętokrzyskim, o następujących współrzędnych geograficznych: 50º38’18” szerokości geograficznej północnej i 20º05’27” długości geograficznej wschodniej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 grudnia 2011 r. (poz. 1711)

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).