ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw niektórych obiektów fizjograficznych

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się urzędowe nazwy miejscowości, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zmienia się urzędowe nazwy miejscowości, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia

3. Znosi się urzędowe nazwy miejscowości, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się urzędowe nazwy obiektów fizjograficznych:

1) „Jezioro Tarnobrzeskie” (-ra Tarnobrzeskiego) — jezioro, położone na terenie miasta Tarnobrzeg, w województwie podkarpackim, o następujących współrzędnych geograficznych: 50º32’31” szerokości geograficznej północnej i 21º38’40” długości geograficznej wschodniej;

2) „Wzgórze Księżniczki Gertrudy” (-rza Księżniczki Gertrudy) — wzgórze położone na terenie miasta Kościerzyna, w powiecie kościerskim, w województwie pomorskim, o następujących współrzędnych geograficznych: 54º07’24” szerokości geograficznej północnej i 17º58’56” długości geograficznej wschodniej;

3) „Zalew Budzyński” (-wu Budzyńskiego) — sztuczny zbiornik wodny, położony w gminie Liszki, w powiecie krakowskim, w województwie małopolskim, o następujących współrzędnych geograficznych: 50º02’53” szerokości geograficznej północnej i 19º47’12” długości geograficznej wschodniej;

4) „Zalew na Piaskach” (-wu na Piaskach) — sztuczny zbiornik wodny, położony w gminie Liszki, w powiecie krakowskim, w województwie małopolskim, o następujących współrzędnych geograficznych: 50º03’05” szerokości geograficznej północnej i 19º47’27” długości geograficznej wschodniej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacii z dnia 20 grudnia 2012 r. (poz. 1515)

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).