ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 82, poz. 766 i Nr 119, poz. 1251 oraz z 2005 r. Nr 59, poz. 515) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 „OBSZARY EMITOWANIA PROGRAMÓW REGIONALNYCH TELEWIZJI POLSKIEJ”:

a) w tabeli „WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE” część tabeli w brzmieniu:


Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław, powiaty: dzierżoniowski, górowski, jaworski, legnicki, lubiński, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, wołowski, wrocławski, ząbkowicki Oddz. Terenowy Wrocław (TVP3)

otrzymuje brzmienie:


Jelenia Góra, Legnica, Wrocław, powiaty: dzierżoniowski, górowski, jaworski, legnicki, lubiński, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, wołowski, wrocławski, ząbkowicki Oddz. Terenowy Wrocław (TVP3)

b) w tabeli „WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE” część tabeli w brzmieniu:


Radom, powiaty: białobrzeski, ciechanowski, grodziski, grójecki, legionowski, makowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski, sochaczew-ski, szydłowiecki, warszawski, warszawski zachodni, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski Oddz. Terenowy Warszawa (TVP3)

otrzymuje brzmienie:


Radom, m.st. Warszawa, powiaty: białobrzeski, ciechanowski, grodziski, grójecki, legionowski, makowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski, sochaczewski, szydtowiecki, warszawski zachodni, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski Oddz. Terenowy Warszawa (TVP3)

c) w tabeli „WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE” część tabeli w brzmieniu:


Elbląg, powiaty: bartoszycki, braniewski, elbląski, ełcki, giżycki, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, ostródzki, piski, szczycieński Oddz. Terenowy Olsztyn (TVP2)

otrzymuje brzmienie:


Elbląg, powiaty: bartoszycki, braniewski, elbląski, ełcki, giżycki, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, ostródzki, piski, węgorzewski, szczycieński Oddz. Terenowy Olsztyn (TVP2)

2) w załączniku nr 2 „OBSZARY EMITOWANIA PROGRAMÓW SPÓŁEK RADIOFONII REGIONALNEJ'

a) w tabeli „WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE” część tabeli w brzmieniu:


Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław, powiaty: bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, lu-bański, lubiński, lwówecki, oleśnicki, otawski, polko-wicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, wotowski, wrocławski, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski Radio Wrocław S.A.

otrzymuje brzmienie:


Jelenia Góra, Legnica, Wrocław, powiaty: bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, wołowski, wrocławski, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski Radio Wrocław S.A.

b) w tabeli „WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE” część tabeli w brzmieniu:


Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce, powiaty: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, grójecki, legionowski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, płocki, płoński, pruszkowski, pułtuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, soko-łowski, warszawski, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żuromiński, żyrardowski Radio dla Ciebie S.A.

otrzymuje brzmienie:


Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce, m.st. Warszawa, powiaty: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, grójecki, legionowski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, płocki, płoński, pruszkowski, pułtuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, warszawski zachodni, węgrowski, wotomiński, wyszkowski, żuromiński, żyrardowski Radio dla Ciebie S.A.

c) w tabeli „WOJEWÓDZTWO WARMINSKO-MAZURSKIE” część tabeli w brzmieniu:


Elbląg, Olsztyn, powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, ełcki, giżycki, gołdapski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecki, olsztyński, ostródzki, piski, szczycieński Radio Olsztyn S.A.

otrzymuje brzmienie:


Elbląg, Olsztyn, powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, ełcki, giżycki, gołdapski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecki, olsztyński, ostródzki, piski, węgorzewski, szczycieński Radio Olsztyn S.A.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.