ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych w okresie 5 lat przed rozpowszechnieniem w programie

Na podstawie art. 15a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, Nr 85, poz. 459 i Nr 112, poz. 654) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadawca wyspecjalizowanego programu telewizyjnego o charakterze filmowym, w którym filmy kinowe lub telewizyjne wytworzone co najmniej 20 lat przed rozpowszechnieniem w programie stanowią nie mniej niż 60% kwartalnego czasu nadawania audycji, przeznacza na audycje europejskie wytworzone przez producentów niezależnych w okresie 5 lat przed rozpowszechnieniem w programie co najmniej 10% kwartalnego czasu nadawania audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.