ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 78 ust. 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Audycje wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego rozpowszechniane są w dniach od 29 maja 2004 r. do 11 czerwca 2004 r.

2. Łączny czas rozpowszechniania audycji wyborczych w programach ogólnokrajowych „Telewizji Polskiej – Spółka Akcyjna”, zwanej dalej „Telewizją Polską”, wynosi 900 minut, w tym:

1) w Programie 1 – 360 minut;

2) w Programie 2 – 360 minut;

3) w Programie TV Polonia – 180 minut.

3. Łączny czas rozpowszechniania audycji wyborczych w programach ogólnokrajowych „Polskiego Radia – Spółka Akcyjna”, zwanego dalej „Polskim Radiem”, wynosi 1200 minut, w tym:

1) w Programie 1 – 300 minut;

2) w Programie 2 – 200 minut;

3) w Programie 3 – 300 minut;

4) w Programie 4 – 200 minut;

5) w Programie dla zagranicy – 200 minut.

4. W każdym programie regionalnym Telewizji Polskiej łączny czas rozpowszechniania audycji wyborczych wynosi 600 minut.

5. W każdej spółce radiofonii regionalnej łączny czas rozpowszechniania audycji wyborczych wynosi 1200 minut.

§ 2. 1. Telewizja Polska rozpowszechnia audycje wyborcze:

1) w Programie 1 w dniach: 31 maja, 2 czerwca, 7 czerwca w godzinach 1805–1855, a ponadto w dniach 1 i 8 czerwca w godzinach 2200–2300 oraz w dniu 3 czerwca w godzinach 2200–2245 i w dniu 9 czerwca w godzinach 1805–1850;

2) w Programie 2 w dniach: 29 maja w godzinach 1700–1730, od 1 do 4 czerwca i od 7 do 9 czerwca w godzinach 1720–1750, a ponadto w dniach 5 i 11 czerwca w godzinach 1700–1800;

3) w TV Polonia w dniach 7 i 8 czerwca w odpowiednich pasmach czasowych;

4) w programach regionalnych w dniach od 31 maja do 4 czerwca i w dniach od 7 do 9 czerwca w godzinach 1900–2000, a ponadto w dniach 5 i 6 czerwca w godzinach 1100–1200. 

2. Polskie Radio rozpowszechnia audycje wyborcze:

1) w Programie 1, codziennie pomiędzy godziną 19.05 a 19.30;

2) w Programie 2:

a) od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 7.37 a 7.55,

b) w soboty pomiędzy godziną 7.40 a 7.58,

c) w niedziele i święta pomiędzy godziną 8.20 a 8.38;

3) w Programie 3, codziennie pomiędzy godziną 6.05 a 6.30;

4) w Programie 4:

a) od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 20.35 a 20.53,

b) w soboty, w niedziele i święta pomiędzy godziną 20.40 a 20.58;

5) w programie dla zagranicy, codziennie pomiędzy godziną 23.10 a 23.28.

3. Spółki radiofonii regionalnej rozpowszechniają audycje wyborcze codziennie i wykorzystują w całym okresie rozpowszechniania audycji wyborczych co najmniej 80% czasu przeznaczonego na audycje wyborcze w godzinach 6.00–9.00, 12.00–13.00 i w godzinach 17.00–22.00.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.