ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 2 września 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie dostarczania systemów dostępu warunkowego, elektronicznych przewodników po programach oraz multipleksowania sygnałów cyfrowych

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór wniosku o wpis do rejestru działalności telekomunikacyjnej będącej regulowaną działalnością gospodarczą w zakresie:

– dostarczania systemów dostępu warunkowego,

– elektronicznych przewodników po programach,

– multipleksowania sygnałów cyfrowych,

stanowiący załącznik do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 września 2004 r. (poz. 2127)

WZÓR

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

(PDF)