ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2008 r.

Na podstawie art. 3 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728 i Nr 157, poz. 1314) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2008 w wysokości:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego — 5,30 zł za jeden miesiąc;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiofonicznego — 17,00 zł za jeden miesiąc.

§ 2. Zniżki za uiszczanie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2008 wynoszą:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego:

a) 2,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,

b) 3,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,

c) 4,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,

d) 8,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiofonicznego:

a) 2,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,

b) 3,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,

c) 4,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,

d) 8,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.

§ 3. Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2008, po uwzględnieniu zniżek, o których mowa w § 2, wynosi:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego:

a) 10,40 zł za dwa miesiące,

b) 15,40 zł za trzy miesiące,

c) 30,40 zł za sześć miesięcy,

d) 58,20 zł za rok kalendarzowy;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiofonicznego:

a) 33,20 zł za dwa miesiące.

b) 49,30 zł za trzy miesiące,

c) 97,50 zł za sześć miesięcy,

d) 186,70 zł za rok kalendarzowy.

§ 4. Opłaty wnoszone na poczet 2008 r. mogą być przyjmowane w 2007 r. według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.