REZOLUCJA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie jak najszybszego ratyfikowania Traktatu z Lizbony

Polska racja stanu wymaga silnej, demokratycznej i otwartej Unii Europejskiej.

Wejście w życie Traktatu z Lizbony przyczyni się do umocnienia i usprawnienia Unii Europejskiej, a także umożliwi jej rozszerzenie i pozwoli na głębszą integrację, dlatego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stoi na stanowisku, że proces ratyfikacji Traktatu z Lizbony powinien być kontynuowany.

Ostatnie wydarzenia związane z kryzysem dostaw gazu do Europy wyraźnie pokazały, że pogłębienie integracji europejskiej w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i wspólnej polityki bezpieczeństwa, w tym i wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej, oraz wprowadzenie w życie zapisanej w Traktacie z Lizbony klauzuli solidarności energetycznej, jest palącą koniecznością.

Uchwalając dnia 1 kwietnia 2008 r. ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację Traktatu z Lizbony, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednoznacznie opowiedział się za przyjęciem przez Polskę traktatu wynegocjowanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, podkreślając, że decyzja dotycząca przyjęcia traktatu jest suwerennym rozstrzygnięciem każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zwraca się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o uwzględnienie woli obu izb parlamentu i o jak najszybsze zakończenie procesu ratyfikacji Traktatu z Lizbony, a także o czynne wspieranie jego ratyfikacji w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej.