REZOLUCJA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 maja 2004 r.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Radę Ministrów do podjęcia pilnych działań zmierzających do przekazania zakładom opieki zdrowotnej środków finansowych na pokrycie skutków finansowych ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 45).