PROTOKÓŁ o zrównoważonej turystyce do ramowej konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzony w Bratysławie dnia 27 maja 2011 r.