PROGRAM WYKONAWCZY między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004–2006,

podpisany w Warszawie dnia 1 września 2004 r.

PROGRAM WYKONAWCZY

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004–2006

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, zwane dalej „Stronami”,

pragnąc rozwijać i umacniać przyjazne stosunki między obu krajami,

dążąc do pogłębienia współpracy w dziedzinie nauki, edukacji, kultury, środków masowego przekazu, młodzieży i sportu,

w celu realizacji Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Ammanie dnia 16 listopada 1977 r.,

uzgodniły następujący Program wykonawczy na lata 2004–2006: