POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 maja 2007 r. o nadaniu stopni oficerskich generałów i admirałów

nr 112-13-07

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, niżej wymienieni mianowani zostają na stopień:

I. generała broni:

generał dywizji Bronisław KWIATKOWSKI

generał dywizji Mieczysław Andrzej STACHOWIAK

II. generała dywizji:

generał brygady Andrzej MALINOWSKI

generał brygady Jerzy MICHAŁOWSKI

generał brygady Włodzimierz Edward POTASIŃSKI

III. generała brygady:

pułkownik Wojciech GRABOWSKI

pułkownik Sławomir KAŁUZIŃSKI

pułkownik Janusz Grzegorz KRĘCIKIJ

pułkownik Krzysztof Antoni MAKOWSKI

pułkownik Marek Jerzy OLBRYCHT

pułkownik Zbigniew Kazimierz SMOK

pułkownik Włodzimierz Czesław USAREK

IV. kontradmirała:

komandor Andrzej KARWETA