POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr Z. 110-57-2006

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Michała RADLICKIEGO z dniem 30 czerwca 2007 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Malty oraz Republice San Marino.