POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 października 2006 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr Z. 110-42-2006

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Panią Barbarę TUGE-ERECIŃSKĄ Ambasadorem

Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.