POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 grudnia 2006 r. o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

nr 113-50-06

Na podstawie art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119), na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego, odwołuję z dniem 14 grudnia 2006 r. Pana Andrzeja Jakubiaka ze stanowiska członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.