POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 czerwca 2007 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130-8-07

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

1. Beata Anna CIELOCH                       — w Krakowie

2. Wojciech CZAJKOWSKI                     — w Olsztynie

3. Sylwester Szczepan GOLEC                  — w Warszawie

4. Małgorzata GRZELAK                       — w Warszawie

5. Ewa Zofia KAMIENIECKA                    — we Wrocławiu

6. Sylwester Paweł MIZIOŁEK                  — w Kielcach

7. Małgorzata Krystyna NIEDOBYLSKA          — w Rzeszowie

8. Iwona Małgorzata OWSIŃSKA-GWIAZDA      — w Warszawie

9. Alicja Marianna PALUS                      — we Wrocławiu

10. Alojzy SKRODZKI                           —w Warszawie

11. Michał SOWIŃSKI                          — w Warszawie

12. Irena SZCZEPKOWSKA                      — w Olsztynie

13. Przemysław Sławomir SZUSTAKIEWICZ       — w Warszawie

14. Jolanta Ewa WOJTYNA                     — w Rzeszowie.