POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 176/2005

Na podsławie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz usławy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Brudziński Stanisław Jan, 2. Ciota Zygmunt Stanisław, 3. Czucha Józef, 4. Danilecki Stanisław, 5. Du-dziński Piotr Antoni, 6. Goczyła Krzysztof Aleksander, 7. Górecki Henryk Jan, 8. Grądzki Ryszard, 9. Jacak Lucjan, 10. Jakubowski Andrzej, 11. Jamroz Kazimierz, 12. Jankowski Ludomir Jerzy, 13. Jantas Roman, 14. Jusza Henryk, 15. Kordecki Wojciech, 16. Kozera Franciszek, 17. Krucińska Izabella Joanna, 18. Kuncewicz Czesław, 19. Kurzyński Marek Wacław, 20. Leśniewska-Komęza Elżbieta, 21. Luboch Elżbieta, 22. Łaba-nowski Jerzy, 23. Machnicka Jadwiga, 24. Makowska Elwira, 25. Mitura Stanisław Feliks, 26. Olszewski Witold Franciszek, 27. Pawelski Zbigniew, 28. Rożniakow-ska Elżbieta Czesława, 29. Sobierajski Marian, 30. Strzelczyk Eugeniusz, 31. Sulikowski Ignacy, 32. Szeląg Halina Ewa, 33. Włoszczowski Beniamin, 34. Zaborski Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Antczak Tadeusz, 36. Armatowska Iwona Maria, 37. Baczyńska Teresa Maria, 38. Balkowska Grażyna Teresa, 39. Bartoszewski Jerzy, 40. Bogaczyk Tomasz Wojciech, 41. Boruszczak Zygmunt, 42. Bryja Leszek Krzysztof, 43. Brzeska Maria Kazimiera, 44. Cha-cuk Andrzej, 45. Cink Jacek, 46. Cybulska Renata Krystyna, 47. Czarny Aleksander, 48. Ćwiek Janusz Stanisław, 49. Datta Janusz Grzegorz, 50. Dziedzic Andrzej, 51. Fryźlewicz Zbigniew Franciszek, 52. Gawin Dariusz Jerzy, 53. Głąbik Ryszard Franciszek, 54. Gtowiński Eugeniusz, 55. Grabowski Eugeniusz Jan, 56. Gradowski Maciej Józef, 57. Grochulska-Segal Elżbieta Maria, 58. Helenowska-Peschke Maria, 59. Jackowski Jerzy Kazimierz, 60. Jarnicki Jacek Piotr, 61. Klesta Damian Norbert, 62. Kluczkowski Marek Bruno, 63. Klugmann-Ra-dziemska Ewa, 64. Kocemba Ireneusz Lech, 65. Kosowski Krzysztof, 66. Kowal Zbigniew Edward, 67. Ko-ztowski Andrzej, 68. Krechowicz Dominika Katarzyna, 69. Krępski Michał Józef, 70. Krzystek Liliana, 71. Krzysztofowicz Krzysztof, 72. Kucharski Andrzej Antoni, 73. Kukła Elżbieta Jolanta, 74. Lochyński Stanisław Henryk, 75. Lubaszewska Alicja, 76. Makarska-Deszcz Barbara, 77. Makowski Krzysztof, 78. Malinowska Anna Maria, 79. Maruszewski Krzysztof, 80. Męcik Miro-sław, 81. Miczko Antoni, 82. Migas Grażyna Czesława, 83. Misiąg Wojciech Antoni, 84. Młyńczak Marek Jan, 85. Morawska-Koraszewska Hanna Maria, 86. Ociepka Janusz, 87. Otto Jacek Cezary, 88. Owczarski Andrzej Michat, 89. Pawetczyk Adam Mieczysław, 90. Pietren-ko Wacław, 91. Piskulska Danuta, 92. Podsędkowski Leszek Robert, 93. Przychodzeń Witold Lucjan, 94. Ra-dojewski Jacek Mikołaj, 95. Raganowicz Aleksandra Maria, 96. Rezmer Jacek Jerzy, 97. Rymkiewicz Stanisław Zygmunt, 98. Sikora Magdalena Anna, 99. Smoleński Lech, 100. Smolnicki Tadeusz Stanisław, 101. Smolny Antoni, 102. Sobolewska Krystyna, 103. Soto-ducho Jadwiga Maria, 104. Stępień Krzysztof Stanisław, 105. Stryczek Jarosław, 106. Suchanowska Ewa Ilona, 107. Suchomski Piotr Jacek, 108. Szkodo Marek Adam, 109. Szkółka Stanisław Andrzej, 110. Szymczak Zdzisław, 111. Śliwka-Kaszyńska Magdalena, 112. Tomalczyk Marek Stefan, 113. Utasiewicz Jędrzej Stanisław, 114. Waga Stanisław, 115. Walczak Mirosława Maria, 116. Wanctaw Anna Iwona, 117. Winiszewski Wojciech, 118. Wowrzeczka Krystyna Maria, 119. Zabiegała Bożena, 120. Zimna-Sobiesiak Aleksandra Maria, 121. Znamirowski Zbigniew Stanisław, 122. Żo-chowska Jolanta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

123. Bajorek Jerzy, 124. Blok Marek, 125. Brudziń-ska Jadwiga, 126. Czarnul Paweł Marek, 127. Datta Irena Zofia, 128. Dąbek Danuta Krystyna, 129. Drewniak Marian Jacek, 130. Dusza Barbara Anna, 131. Dzwon-kowska Marzena Magdalena, 132. Grymek Szymon, 133. Jaszczuk Paweł Stanisław, 134. Jodkowski Wiesław Stanisław, 135. Karaszewski Waldemar Andrzej, 136. Klimczak Anna Maria, 137. Ktosowski Miron Maciej, 138. Kobak Walentyna Anna, 139. Koszuk Jacek Franciszek, 140. Kot Bożena Zofia, 141. Krysztofik Bogna Joanna, 142. Krzywański Ryszard Czesław, 143. Kwiatkowska Ada Marta, 144. Litwin Wojciech Jerzy, 145. Ługowska Krystyna Elżbieta, 146. Mieleszczuk Irena Maria, 147. Napiórkowski Krzysztof Marian, 148. Nowak Andrzej Piotr, 149. Olesz Marek, 150. Owczarek Bożena Anna, 151. Pankiewicz Bogdan, 152. Partyka Andrzej, 153. Pawlica Jerzy, 154. Pazio Marcin Andrzej, 155. Piątek Daniel Kazimierz, 156. Ptosa Jerzy Tadeusz, 157. Popiołek Krystyna, 158. Rebizant Waldemar Andrzej, 159. Ruzik Bogdan Stefan, 160. Skubała Elżbieta Małgorzata, 161. Smoczyński Mariusz Andrzej, 162. Stanieć Iwona Monika, 163. Stempień Zbigniew Zygmunt, 164. Stryjewski Jan, 165. Szczęsna--Raczkowska Beata Katarzyna, 166. Śmigielski Krzysztof Benedykt, 167. Świnoga Krzysztof Ryszard, 168. Wasilewski Andrzej, 169. Wasilewski Wiesław Stanisław, 170. Wiekiera Janina, 171. Wojtasik Bogumiła Anna, 172. Wójs Arkadiusz, 173. Zagożdżon Paweł Przemysław, 174. Zagórska Jolanta Małgorzata.