POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 210/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Finansów za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Urbańska Krystyna Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Głodek Zenon Janusz, 3. Kasprzak Stefania Barbara, 4. Pichor Sławomir, 5. Piech Karol Ryszard, 6. Strzeszyński Henryk,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Adam Ryszard, 8. Bil Małgorzata, 9. Bobet Ryszard Marek, 10. Chmieliński Stanisław, 11. Demia-niuk Michał, 12. Fołta Iwona, 13. Gajos Krzysztof, 14. Pluciński Igor Aleksander, 15. Puka Kazimierz, 16. Pyżyk Dariusz, 17. Siedlanowski Jerzy Stanisław, 18. Smolińska Barbara Joanna, 19. Twardowski Sławomir Tadeusz, 20. Zając Andrzej Maciej,

na wniosek Ministra Gospodarki i Pracy:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Baron Ryszard, 22. Bartoniek Witold, 23. Bonk Andrzej, 24. Fyk Mirosław, 25. Gatnar Kazimierz, 26. Konka Krystian, 27. Lenczyk Janusz, 28. Owcarz Józefa, 29. Skorupa Zbigniew, 30. Stoka Mirosław Edward, 31. Sobski Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Awiżeń Danuta Irena, 33. Bando Maciej, 34. Baron Eugeniusz, 35. Będkowski Wacław Sylwester, 36. Budziszewski Zbigniew, 37. Cieślar Andrzej, 38. Drzazgowski Jerzy, 39. Dzierżega Jerzy, 40. Gawliczek Aniela Maria, 41. Gawtowski Jan, 42. Groborz Edward, 43. Hoffmann Gunter, 44. Jaskier Bogusław Wiktor, 45. Kaczmarczyk Henryk, 46. Karp Joanna, 47. Kastelik Andrzej, 48. Kosiorek Witold, 49. Kowalczyk Jan, 50. Lorens Bogumił, 51. Piksa Zygmunt, 52. Pilorz Andrzej, 53. Porowski Józef, 54. Różalski Stanisław Roman, 55. Smoleńska Irena Stanisława, 56. Staroń Henryk, 57. Subocz Henryk, 58. Szcześniak Jerzy, 59. Śliwczyński Bogumił, 60. Tusznio Jarosław, 61. Urbań-ski Krzysztof Aleksander, 62. Wnęk Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Bernacki Dariusz Henryk, 64. Bielach Stanisław Wacław, 65. Borecki Jerzy, 66. Cuber Gerard, 67. Fiedor Andrzej, 68. Gąsior Józef, 69. Gruszka Zbigniew, 70. Hanusek Stanisław, 71. Jaworski Waldemar, 72. Kamiński Tadeusz, 73. Kapica Alicja, 74. Klamecki Andrzej, 75. Kołodyński Tadeusz, 76. Kubaczka Czesław, 77. Lerch Irena, 78. Lewandowski Eugeniusz, 79. Liberda Elfryda, 80. Łodej Paweł, 81. Molik Ryszard, 82. Morcinek Andrzej, 83. Nowak Tadeusz, 84. Piłat Krystyna Maria, 85. Piotrowski Dariusz, 86. Pustelnik Barbara Halina, 87. Szymura Aleksander, 88. Tarnowski Ireneusz, 89. Topisz Edward Jan, 90. Warzecha Paweł, 91. Wilczek Wiesława, 92. Wilczyńska Maria Teresa, 93. Wręczycki Jakub, 94. Wróbel Teodor, 95. Zych Leszek Marek,

za zasługi dla rozwoju polskiej energetyki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

96. Bogucki Tomasz, 97. Bujewicz Wanda, 98. Dudzik Jerzy, 99. Hrubji Roman, 100. Kasprzyk Stefania, 101. Łoziński Krzysztof, 102. Nakoneczny Jan, 103. Nowakowski Ludwik Maciej, 104. Pazio Bogumiła Regina, 105. Porożyński Edward, 106. Suchecki Krzysztof Marek, 107. Suchcicki Lech Włodzimierz, 108. Węgliński Jacenty, 109. Wichrowska-Grant Joanna Barbara, 110. Wiśniewski Włodzimierz, 111. Wronikowska Danuta, 112. Zaporowski Mieczysław Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

113. Ancerowicz Maciej Wiktor, 114. Dtutowska Grażyna, 115. Gadoś Krzysztof Ludwik, 116. Guziatek Janusz, 117. Jastrzębiowski Leszek, 118. Kałążny Eugeniusz, 119. Karwacki Zbigniew Wojciech, 120. Kostrzewski Jacek, 121. Lewandowska Maria, 122. Lubczyński Wojciech, 123. Lubicki Wojciech, 124. Macie-jewski Zygmunt, 125. Malinowska Zofia Anna, 126. Marchowiecki Krzysztof, 127. Mozer Zygmunt, 128. Nowiński Bronisław, 129. Ratz Jacek, 130. Rękawek Edward, 131. Szczepański Tadeusz, 132. Trojanowska Hanna, 133. Wieczorek Jarosław Aleksander, 134. Zieliński Jerzy, 135. Zimiński Czesław, 136. Ziółkowska Henryka Stanisława, 137. Zys Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

138. Adamczyk Artur, 139. Barańska Elżbieta Grażyna, 140. Bator Zbigniew, 141. Bekus Józef Paweł, 142. Domańska Małgorzata, 143. Hance Janusz, 144. Kamiński Ryszard, 145. Kwaśnicki Ryszard, 146. Łaski Bolesław, 147. Marchel Zdzisław, 148. Rabiega Włodzimierz, 149. Radomski Czesław, 150. Remiszewska Barbara, 151. Szopa Robert, 152. Wdowiarska Elżbieta, 153. Werpachowska Barbara, 154. Wodyńska Krystyna Maria,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: za zasługi dla rozwoju rolnictwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

155. Cichosz Tadeusz Mikołaj, 156. Kicun Antoni Tadeusz, 157. Kufel Edward, 158. Plenzler Tadeusz, 159. Zybata Stanisław,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

160. Bielińska Halina Józefa, 161. Wencek Eugeniusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

162. Kożlecka Maria Halina,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

163. Kalaciński Jan Antoni,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

164.  Bigos-Jaworowska Sabina, 165. Gołdynia Grzegorz, 166. Jakubowski Andrzej, 167. Majchrzak Urszula Janina, 168. Mitera Grażyna, 169. Moskal Jan Franciszek, 170. Pelc Halina Maria, 171. Przewoźnik Halina Jadwiga, 172. Żurek Helena,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

173. Gruca Stanisław, 174. Jamrozik Wawrzyniec, 175. Kania Czesław, 176. Totoś Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

177. Bańkosz Andrzej Adam, 178. Bańkosz Michał Tomasz, 179. Białoń Andrzej, 180. Bierówka Marek Adam, 181. Kramarz Ewa Wiktoria, 182. Maciura Edward, 183. Majerczak Michał Antoni, 184. Poremba Ryszard Jacek, 185. Tokarczyk Józef, 186. Zachwieją Rafał Marcin,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

187. Łakomiec Stanisław Grzegorz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

188. Dembe Andrzej, 189. Fiodorowicz Zygmunt, 190. Kunicki Waldemar, 191. Misiewicz Roman Juliusz, 192. Mitrowski Dariusz Jan, 193. Nagórny Wojciech Franciszek, 194. Pietrasik Andrzej Józef, 195. Przybyła Robert Łukasz, 196. Skarżyński Mieczysław Marian, 197. Sochaj Marian Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

198. Kakietek Paweł Mirosław, 199. Kukulska Małgorzata Alicja,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

200. Śniecikowski Włodzimierz, na wniosek Wojewody Opolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

201. Drożyński Zenon, 202. Klimek Edward, 203. Kośmider Jan, 204. Kupczyk Jerzy Jan, 205. Negrycz-Berezowski Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

206. Kruczek Leon, 207. Kudzia Czesław, 208. Kuźnik Grażyna, 209. Kwiatkowski Tadeusz, 210. Szparagowski Franciszek,

za zasługi dla muzealnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

211. Stefańska-Wyspiańska Maria Zofia,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

212. Mrzygtocka Ryszarda, 213. Szafratowicz Janina Michalina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

214. Rezler-Wasielewska Violetta Maria,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

215. Katuska Karin, 216. Pachura Wiesława, na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności dla rozwoju ochotniczego ratownictwa górskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

217. Chudzik Grzegorz, 218. Stręk Michał,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

219. Adamczyk Franciszek, 220. Kłyż Wojciech, 221. Nowakowski Janusz, 222. Sławińska Zdzisława, 223. Wideryński Mariusz, 224. Wolański Aleksander,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

225. Jarosińska Małgorzata Maria, 226. Kościńska Halina Zdzisława, 227. Majka Jerzy Franciszek, 228. Stój Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

229. Białek Czesław, 230. Gacek Jerzy Władysław, 231. Gąsiorowska Bożena Barbara, 232. Kaczmar Bogdan Jan, 233. Kościński Zbigniew Marian, 234. Krynicki Lucjan Edward, 235. Lubelczyk Antoni, 236. Okarma Teresa, 237. Pruć Halina Krystyna, 238. Ruszel Elżbieta, 239. Szela Krzysztof Wacław, 240. Szyszka Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

241. Grzywacz Ryszard, 242. Łacek Jan, 243. Musiał Maria,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

244. Adamski Jerzy Ferdynand,

na wniosek Wojewody Podlaskiego: za zasługi w działalności samorządowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

245. Najbuk Jan,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

246. Galimski Stanisław, 247. Kostrzewa Tamara, 248. Matyskieta Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

249. Truszkowski Józef,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

250. Kulesza Sławomir,

na wniosek Wojewody Pomorskiego:

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

251. Toktowicz Bogdan Ludwik,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

252. Burghardt Jerzy Albert, 253. Jadkiewicz Stanisław,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

254. Jopp Ryszard Feliks,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

255. Ostrowska Jolanta, 256. Pakowski Piotr, 257. Świetlikowska Danuta,

za zasługi dla energetyki

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

258. Bujno Andrzej,

za zasługi w działalności społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

259. ks. Glegociński Ireneusz, 260. Tarnowski Jacek Władysław,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

261. Gawlik Aniela Katarzyna,

za zasługi w pracy zawodowej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

262. Bednorz Bernard Czestaw,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

263. Tatara Bogusława, 264. Wróbel Krzysztof Roman,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

265. Biskupski Władysław, 266. Czepczor Józef, 267. Filipek Mieczysław Jan, 268. Hochhaus Zygfryd,

269. Konsek Emil, 270. Las Adam, 271. Malicki Eugeniusz Jan, 272. Piasecki Zygmunt Józef, 273. Sabato-wicz Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

274. Balcerek Stefan Józef, 275. Brądel Marian, 276. Kozak Ireneusz, 277. Łuszczyński Piotr Krzysztof, 278. Nowak Stefan, 279. Pietrzak Jan, 280. Sabuda Stanistaw, 281. Syrek Zygmunt, 282. Wilk Edward,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

283. Drożdzik Józef, 284. Drynda Zdzisław, 285. Grybski Wojciech Zbigniew, 286. Machura Henryk, 287. Machura Jan, 288. Nowak Henryk, 289. Sadlik Jan Kanty, 290. Zdunek Jerzy,

za zasługi dla rozwoju sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

291. Smulski Krzysztof Maciej, za zasługi w działalności społecznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

292. Synowiec Waldemar Mieczysław,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

293. Domagata-Drej Grażyna Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

294. Pawtowska Anna Teresa, 295. Pisarek Teresa Zdzisława, 296. Szóstak Aleksandra,

za zasługi w działalności na rzecz Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

297. Stefanik Jeremiasz Seweryn, 298. Szpak Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

299. Cymerys Zygmunt, 300. Jedynak Marian, 301. Karwacki Stefan, 302. Wybański Władysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

303. Rynio Czesław,

za zasługi w działalności artystycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

304. Mróz Marianna, 305. Skorodzień Maria 306 Swięch Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

307. Chyb Kazimierz, 308. Kupisz Marian, 309. Ku-stra Grzegorz, 310. Matysiak Andrzej, 311. Oracz Małgorzata, 312. Oriowska Beata, 313. Sielski Andrzej, 314. Skorodzień Andrzej, 315. Stachowicz Krystyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 316. Niebelski Bogumił, 317. Rzeszutek Barbara,

za zasługi dla honorowego krwiodawstwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

318. Biskup Urszula Katarzyna, 319. Pisarczyk Stanisław, 320. Piwowar Leszek Marian, 321. Prusicki Mirosław Wincenty, 322. Trześniewska Marianna Wanda,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

323. Bugajski Włodzimierz, 324. Furmanek Wojciech Zdzisław, 325. Ścisłowska Wanda,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

za zasługi dla rozwoju rzemiosła i przedsiębiorczości:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

326. Siteń Franciszek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

327.  Burzyński Piotr Paweł, 328. lwulski Jacek, 329. Samokar Kazimierz, 330. Żukowski Henryk,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

331. Kogowski Stanisław, 332. Kołtun Halina Krystyna, 333. Mudryk Stanisław, 334. Skoplak Janusz, 335. Szalek Danuta, 336. Witkowska Ewa,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

337. Gizińska Maria Saturnina, 338. Sobociak Ewa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

339. Kornas Jan Piotr, 340. Łukaszewicz Elżbieta, 341. Piwowarczyk Hanna Bogumiła,

za zasługi dla rozwoju kultury

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

342. Wolski Rafał Stanisław,

za zasługi dla rozwoju rolnictwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

343. Augustin Manfryd, 344. Józefowicz Marek, 345. Rucińska Łucja, 346. Wańkowicz Jadwiga,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego za zasługi w działalności społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

347. Gajda Jerzy.