POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 stycznia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 4/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Wyłupek Władysław,

pośmiertnie

2. Suszyński Leon, 3. Teliga Józef,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Lipski Zygmunt, 5. Łaszkiewicz Tadeusz Kazimierz, 6. Miedowski Stefan, 7. Mirocha Stanisław, 8. Obrembalska Jadwiga Zofia, 9. Piasecki Zbigniew, 10. Przygodzki Jacek Ryszard, 11. Szczepanowska Hanna Stanisława,

pośmiertnie

12. Galik Stanisław, 13. Safian Paweł, 14. Szacki Czesław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

15. Borkowski Zdzisław Kazimierz, 16. Bucholc Kazimierz, 17. Cichocki Feliks, 18. Dillenius Zofia, 19. Dobrowolska Halina Maria, 20. Ferens Jadwiga Teresa, 21. Janosz Karolina, 22. Jarczewska Stefania, 23. Kasznica Eleonora Elżbieta, 24. Kater Marian Ludwik, 25. Kierkowska Barbara Władysława, 26. Kowalewski Antoni, 27. Krzysztoń Karolina, 28. Kukliński Janusz Mieczysław, 29. Łosiewicz Tadeusz, 30. ks. Makowski Jan, 31. Obtułowicz Zbigniew Karol, 32. Pietkun Józe-fata, 33. Pietura Ludomir Piotr, 34. Radziszewski Edmund, 35. Rajchel Władysław, 36. Romański Aleksander, 37. Safian Mieczysław Paweł, 38. Skłodowska--Górska Wiesława Antonina, 39. Stawska Wanda Helena, 40. Stojek Józef Adam, 41. Suski Stanisław, 42. Szał Bogdan Czesław, 43. Sciernicki Zdzisław, 44. Wac Jan, 45. Wąsowski Jacek Maria, 46. Witowski Jan, 47. Wodyńska Czesława Janina,

pośmiertnie

48. Rogoziński Tadeusz Roman,

za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za działalność duszpasterską i charytatywną

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

49. ks. Niemiec Jan,

za wybitne zasługi dla rozwoju sztuki, za działalność bibliofilską i społeczną

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

50. Moskwa Franciszek,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

51. Czapski Władysław, 52. Wodzińska Danuta Stefania,

za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Krzysztoń Stanisław Antoni, 54. Mróz Jan, 55. Szczerbatko Adam.