POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 sierpnia 2007 r. o nadaniu orderów

Rej. 132/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. płk Michałowski Ryszard, 2. płk Misiuk Eugeniusz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. płk Bąk Tomasz Kazimierz, 4. płk Grochola Wojciech Władysław, 5. Pełka Ryszard, 6. kmdr por. Przystał Zenon.