POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 października 2008 r. o nadaniu orderów

Rej. 238/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Bauer Michał Helmut, 2. Bejnar Marian, 3. Bernhardt Jerzy Tadeusz,

pośmiertnie

4. Sokoliński Bolesław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Bogdanowicz Paweł, 6. Cierpiński Janusz Zygmunt, 7. Czekan Józef, 8. Dumnicki Jerzy, 9. Jatkowski Józef, 10. Klima Regina, 11. Kociełowicz Wiktor, 12. Kowalczyńska Stefania, 13. Kowalski Stanisław, 14. Nagay Kamilla, 15. Perkowska Teresa Halina, 16. Tom Jan Władysław, 17. Wieliczko Czesław, 18. Wyszkowski Jan.