POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 marca 2005 r. o nadaniu orderów

Rej. 50/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Mini-stra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz potrzebujących pomocy

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1 Pyz Helena

obywatele Republiki Indii

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-indyjskiej współpracy:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Nanda Sardarilal Mathradas,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Kalantri Vijay, 4. Naik Vinayak,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Boliwariańskiej Republiki Wenezueli

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Żubr Feliks.