POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 maja 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 90/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

obywatelka Państwa Izrael za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-izraelskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Aszkenazy-Engelhard Halina,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Państwa Izrael

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Kornblum Władysław,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych obywatel Państwa Izrael za zasługi w rozwijaniu polsko-izraelskiej współpracy

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Kowalski Stefan.