POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 lutego 2012 r. o nadaniu orderów

Rej. 49/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Gołąb Władysław Lucjan, za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Błaż Zygmunt,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Wiśniewski Sławomir Jerzy, 4. Wojda Jadwiga,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiego sektora technologii informatycznych i komunikacyjnych

5. Paluszyński Wiesław Jacek,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie i upowszechnianie idei czerwonokrzyskiej

6. Patyk Zbigniew,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w działalności społecznej i związkowej

7. Puzyna Wojciech,

za wybitne zasługi w działalności naukowo-edukacyjnej, za osiągnięcia w pracy twórczej

8. Wachowicz-Napiórkowska Barbara,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi na rzecz propagowania sportu i zdrowego stylu życia

9. Buczyński Krzysztof,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiej motoryzacji:

10. Chałas Romuald Tadeusz, 11. Hołowczyc Krzysztof,

za wybitne zasługi dla rozwoju farmacji

12. Czyż Lidia Maria,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych

13. s. Grycman Stefania,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju muzealnictwa, za popularyzowanie dziedzictwa kulturowego

14. Mizera Lucyna Elżbieta,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, za propagowanie i upowszechnianie idei czerwonokrzyskiej

15. Olak Antoni Wojciech,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, za osiągnięcia w działalności charytatywnej i społecznej:

16. Góral Adam Tadeusz, 17. Półtorak Marta Iwona, za wybitne zasługi na rzecz rozwoju transportu kolejowego

18. Rumianowski Andrzej.