POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 lutego 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 72/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Drozdowski Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Adamczuk Jerzy Stanisław, 3. Bartoń Mieczysław Bolesław, 4. Kurzępa Piotr Antoni, 5. Marcola Emilian, 6. Splewiński Marek, 7. Telejko Mieczysław Stefan, 8. Walewander Marek, 9. Wichorowski Ryszard Nikodem, 10. Zacharow Jerzy Wiesław,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Gąbka Zofia, 12. Kiełbińska Anna, 13. Lenard Tadeusz Włodzimierz, 14. Matuszak Grzegorz, 15. Olborski Andrzej Feliks, 16. Piasecki Ryszard Bogdan, 17. o. Sojka Marian Stanisław, 18. Ściseł Kazimierz, 19. Tracichleb Zbigniew, 20. Wolanin Danuta Sabina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Kalisz Aleksander Wojciech.