POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 lutego 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 77/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Szczepanik Franciszek,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Kanus Dariusz, 3. Kuron Roman,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Jaworski Walerian,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Badur Stefan, 6. Bilińska Irena, 7. Gołota Stefania, 8. Kozłowska Maria, 9. Kubińska Zofia, 10. Kufel Bogusław, 11. Kumorek Michał, 12. Nahorska Felicja Lucyna, 13. Oboron Jerzy, 14. ks. Sposób Jan, 15. Stępniak Tadeusz, 16. Strzelecki Stanisław Zbysław, 17. Surma Genowefa, 18. Szłapa Kazimierz, 19. Wesołowski Tadeusz,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Krzych Edward,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Piechota Maria,

za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Marek Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Gwoździk Teresa Janina, 24. Jaworski Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Czajor Stanisław, 26. Kondej Franciszek, 27. Myrda Danuta Wiktoria, 28. Skoneczna-Iskierka Irena, 29. Sujka Bernard Stanisław,

za zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Kaszlej Danuta, 31. Kupczak Helena Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Golizda Zbigniew.