POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 lutego 2011 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 55/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej, odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. ks. Bator Kazimierz, 2. ks. Czyż Tadeusz Henryk, 3. Gajdek Teresa, 4. ks. Globisch Wolfgang Rudolf, 5. ks. Malcher Marian, 6. Wąs Janina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Butkowska Maria, 8. Bytońska-Pacesz Ewa, 9. Grodny Zofia Teresa, 10. Jamka Jadwiga Danuta s. Lilianna, 11. Kardaś Maria Elżbieta, 12. Mazuruk Konstanty, 13. Niczyperowicz Teresa Maria, 14. ks. Subocz Marian, 15. ks. Włodarczyk Czesław, 16. ks. Zajda Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. ks. Bradtke Ireneusz Józef, 18. Choma Bronisław Eugeniusz, 19. ks. Czader Ignacy Jan, 20. Eratowska-Popiołek Agata Agnieszka, 21. Fietko Jerzy, 22. ks. Hanas Waldemar, 23. Hodun Krystyna Stanisława, 24. ks. Iłczyk Stanisław, 25. ks. Jakubiak Gerard Zbigniew, 26. ks. Janik Bogdan Józef, 27. Jankowska Czesława, 28. Jaros Zofia, 29. Jarosz Urszula, 30. Ja-worowska-Maliszewska Anna Jadwiga, 31. ks. Kaczor Adam, 32. s. Kasperuk Helena, 33. ks. Słowik Stanisław Marek, 34. Socha Jadwiga Bolesława, 35. Stefaniak Katarzyna, 36. Tomaszewska Danuta, 37. Trznadel Krystyna, 38. Wicińska Regina, 39. ks. Zimnawoda Zygmunt.