POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 listopada 2010 r.

nr 112-51-2010

o nadaniu stopnia nadbrygadiera

Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228) na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nadaję stopień nadbrygadiera starszemu brygadierowi Wojciechowi MENDELAKOWI