POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 listopada 2010 r.

nr 112-49-2010

o nadaniu stopni oficerskich generała, generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 217, poz. 1427) na wniosek Ministra Obrony Narodowej niżej wymienieni mianowani zostają:

I. na stopień generała

generał broni Mieczysław BIENIEK

II. na stopień generała dywizji

generał brygady Janusz BOJARSKI

generał brygady Zbyszek Leszek CZERWIŃSKI

generał brygady Sławomir KAŁUZIŃSKI

generał brygady Krzysztof Jan SZYMAŃSKI

III. na stopień generała brygady

pułkownik Piotr Adam PATALONG

pułkownik Andrzej Władysław TUZ

pułkownik Bogdan Józef TWORKOWSKI

IV. na stopień kontradmirała

komandor Stanisław KANIA