POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 listopada 2010 r. o nadaniu orderów

Rej. 401/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1.adm. floty Mathea Tomasz,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. gen. bryg. Antczak Zdzisław Kazimierz, 3. płk Babuśka Marian Stanisław, 4. płk Krzywda Tadeusz Józef, 5. płk Kuchta Krzysztof Zygmunt, 6. płkTichoniuk Anatol.