POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 listopada 2010 r.

nr 112-50-2010

o mianowaniu na stopień generała brygady

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 i Nr 210, poz. 2135, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2008 r. Nr 66, poz. 402, z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 85, poz. 716 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228) na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji mianuję na stopień generała brygady pułkownika Jerzego MATUSIKA