POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 listopada 2010 r.

nr 112-48-2010

o mianowaniu na stopień generała brygady

Na podstawie art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 i Nr 182, poz. 1228) niżej wymieniony funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mianowany zostaje na stopień generała brygady pułkownik Krzysztof Aleksander BONDARYK