POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 listopada 2007 r. o nadaniu orderów

Rej. 212/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Kamieński Kazimierz, 2. Łukasiuk Władysław, 3. Szendzielarz Zygmunt,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

4. Małczuk Józef Ludwik, 5. Minkiewicz Lucjan Jan, 6. Niemyjski Lucjan, 7. Nowacki Walerian, 8. Ostrowski Roman, 9. Parzonko Kazimierz, 10. Pluciński Marian, 11. Ratyniec Adam, 12. Śmiatowski Teodor, 13. Tymiński Eugeniusz, 14. Wieliczko Henryk, 15. Wyrozębski Kazimierz,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

16. Małczuk Irena Kazimiera,

pośmiertnie

17. Borowik Antoni, 18. Borychowski Marian, 19. Korzeniewski Eugeniusz, 20. Tkaczuk Kazimierz, 21. Wodyński Antoni,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

22. Wierzbicki Józef, 23. Wojno Tadeusz.