POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 lipca 2007 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 1131-14-07

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 9 lipca 2007 r. odwołuję Pana Tomasza Wojciecha LIPCA ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Sportu.