POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 kwietnia 2009 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130-18-09

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:


na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

1. Krystyna Anna DĄBROWSKA

— dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

2. Edyta Urszula DREGER-WACH

— w Pruszkowie