POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów

Rej. 93/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

w uznaniu wybitnych zasług dla nauki polskiej, za działalność na rzecz wolnej Polski, za osiągnięcia w podejmowanej działalności państwowej i publicznej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Chełkowski August Jan,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, a w szczególności za bohaterski udział w wydarzeniach „Poznańskiego Czerwca '56”

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

2. Suwart Jan Maksymilian,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w twórczości upamiętniającej bohaterstwo Powstańców Warszawskich

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

3. Szczepański Józef,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Śmiechowska Wiesława Janina,

pośmiertnie

5. ks. Kotlarz Roman, 6. Śmiechowski Jerzy,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. o. Słoma Stanisław Sławomir,

pośmiertnie

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Dubiel Jarosław Ryszard, 10. ks. Flaszczyński Paweł, 11. Geller Maciej Mikołaj,

pośmiertnie

12. Kowalenko Halina,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

13. Cwięk Robert Tomasz, 14. ks. Gellert Lucjan Antoni, 15. Kulerski Marek Witomierz, 16. Łuczyński Zygmunt Stanisław, 17. Pacuszka Tadeusz, 18. Wirski Zbigniew Tadeusz,

za wybitne zasługi w kształtowaniu państwa prawa, a w szczególności za działalność na rzecz zachowania praworządności w czasach PRL:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

19. Adamowicz Zofia, 20. Bednarkiewicz Maciej Józef, 21. Bogucka-Skowrońska Anna Teresa, 22. Chmura Jerzy Ryszard, 23. Jaworski Czesław Stanisław, 24. Kurska Anna Maria, 25. Maurer Stanisław Wawrzyniec,

pośmiertnie

26. Afenda Stanisław, 27. Budzanowska Maria Teresa, 28. Rozmarynowicz Andrzej Maria, 29. Zdrojewska Bożena Maria,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

30. Czech Wojciech Janusz, 31. Karziewicz Grzegorz Jerzy, 32. Kilian Tadeusz, 33. Koziołkiewicz Andrzej Stanisław, 34. Koziołkiewicz Maria, 35. Nowicki Marek, 36. Rzepka Edward, 37. Śnieżko Stefan, 38. Ujazdowski Kazimierz Mieczysław, 39. Zabarnik--Nowakowska Jolanta,

pośmiertnie

40. Mizikowski Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

41. Tomaszewski Andrzej Zygmunt.

8. Gromiec Włodzimierz Ignacy,