POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 92/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju alergologii i immunologii klinicznej w Polsce, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Szczeklik Andrzej Tadeusz,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Kurzawa Ryszard,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Bręborowicz Anna Maria, 4. Górski Paweł,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Kowalski Marek Leszek,

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju neurologii, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Członkowska Anna,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej nauki

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Burka Eustachy,

za zasługi dla rozwoju alergologii i immunologii klinicznej w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Rogala Barbara Krystyna.