POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 87/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Islandzkiej za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności polskiej na Islandii

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Gunnarsson Fridrik,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Państwa Izrael za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz rozwijania dialogu polsko-izraelskiego:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Rosengarten Pinkas,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Adler Pinkas, 4. Hochman Perec,

obywatel Państwa Izrael za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwijania dialogu polsko-izraelskiego

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Gus Samuel,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Stanach Zjednoczonych Ameryki:

za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chirurgii plastycznej, za zasługi w pracy naukowej i badawczej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Siemionów Maria,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polonii amerykańskiej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Katny Maria Anna,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Magda Romuald Piotr, 9. Pachacz Paweł,

za zasługi w działalności na rzecz Polonii amerykańskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Bachorowski Bogdan, 11. Pachacz Piotr,

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki:

w uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu polsko--amerykańskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

12. Ogrodnik Robert,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy ekonomicznej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

13. Raisian John,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polonii amerykańskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

14. Koczarski Wojciech Roy,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

15. Brunhard Vincent Lawrence, 16. Czulada Fre-derick, 17. Kokoska Stanley, 18. Szarejko Czesław, 19. Zyzda Józef,

za zasługi w działalności na rzecz Polonii amerykańskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Bielski Zygmunt, 21. Brzozowski Richard, 22. ks. Czok Robert, 23. Matrejek Anthony, 24. Ruszała Marek, 25. Wnorowska Margaret, 26. Wójcik Edward,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Kurek Leokadia,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki za zasługi w działalności na rzecz Polonii amerykańskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28.  Sokół Jerzy, 29. Volker Henryka Janina, 30. Wiśniewski Robert Jacek.