o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 61/2008

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 kwietnia 2008 r.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Republice Południowej Afryki:

za wybitne zasługi w działalności polonijnej i społecznej, za popularyzowanie najnowszej historii Polski i kultywowanie tradycji narodowych:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kukulska Barbara Maria,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Goncerz Wanda Zofia, 3. Trojanowska Zofia Helena,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. De Virion Maria Adela, 5. ks. Jankowski Faustyn Jan, 6. Jochelson Maria Albert, 7. Kopeć Jan Kazimierz, 8. Kukulski Marek, 9. Liberda Magdalena, 10. Tlaga Andrzej,

za zasługi w działalności polonijnej i społecznej, za popularyzowanie najnowszej historii Polski i kultywowanie tradycji narodowych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. s. Kmon Alicja Maria, 12. Kurczych Małgorzata Dorota, 13. Kurek Ewa Agnieszka, 14. Kurek Tomasz Jacek, 15. Malinowska Genowefa Janina, 16. Radzikowska-Wasiak Małgorzata Maria, 17. Woźny Bernard Ernest, 18. Zdziarski Henryk Janusz.